Medicinsko kozmetički salon Dekac - Kruševac.jpg

Kompjuterska analiza kože lica

Kompjuterska analiza kože lica

Skin analiza

Pre svakog tretman uz konsultaciju sa stručnim licem možete odraditi besplatnu komjutersku analizu kože. Skin analiza predstavlja softversku analizu kože na osnovu čijih parametara dolazimo do realnog stanja vaše kože nakon čega određujemo način i vrstu tretmana koji su odgovarajući za naše pacijente.

BESPLATNA ANALIZA KOŽE.

Scroll